💫 مربی یا مدیر؟؟!!
18 بازدید
موضوع: مدیریت


مدیران موفق را مربی می‌نامند و کمتر کسی آن‌ها را رئیس خطاب می‌کند. انتظار بر این است که آن‌ها به افراد دستور‌العمل دهند، آن‌ها را راهنمایی، توصیه وتشویق کنند تا آن‌ها عملکرد خود را بهبود بخشند. اگر یک مدیر بخواهد به یک مربی تبدیل شود چه باید بکند؟

به صورتی دقیق‌تر ویژگی‌های مربی موفق چیست؟

اگر قرار باشد مدیران کارکنان خود را یاری دهند تا آن‌ها بتوانند در کار خود موفق شوند، باید دارای سه مهارت کلی باشند. این مهارت‌های کلی در زیر ارائه شده است.

۱) توانایی در تجزیه و تحلیل راه‌هایی که می‌توان عملکرد و توانایی‌های کارکنان را بهبود بخشید. مربی در پی فرصت‌هایی است که کارمند بتواند عملکرد خود را بهبود بخشد.

۲) توانایی در ایجاد محیطی سازگار. مسئولیت مربی این است که هر نوع مانعی که بر سر راه پیشرفت کارمند قرار دارد، از میان بردارد و محیط یا جوی به وجود آورد که عملکرد او را بهبود بخشد.

۳) توانایی در اعمال نفوذ بر کارمند برای تغییر رفتار.

برای اینکه مربی باشید نه رئیس پیشنهادهای دیگری نیز داریم:

باید مسیر بهبود همیشگی و دائمی باشد و کارکنان تشویق شوند که پیوسته مسیر تعالی را بپیمایند و در مورد عملکرد آنان هیچ نقطه آخر یا نهایی وجود نداشته باشد.

کارهای سخت را به صورت اجزای کوچک‌تر در آوریم. اگر کارهای سخت و پیچیده به صورت یک سلسله کارهای ساده‌تر درآیند و به تدریج گام‌های مشکل و سخت برداشته شود، کارکنان تمایل بیشتری نشان خواهند داد که به صورتی راحت‌تر مسیر موفقیت را بپیمایند.

مشخص نمایید که کیفیت کارهایی که از کارکنان می‌خواهید چیست. اگر قرار است از کارکنان بخواهید رک و راست باشند، نسبت به کار متعهد و مسئولیت‌پذیر باشند، باید آن‌ها را روشن کنید.

سعی شود تا وضع به گونه‌ای درآید که کارمند در سایه اشتباهات خود مطالب تازه بیاموزد و به هنگام ارتکاب اشتباه احساس تنبیه شدن نکند.