💫 تطابق قول و عمل
16 بازدید
موضوع: مدیریت

گفتن اینکه کاری را انجام می‌دهید و سپس به تعهد خودتان احترام نگذارید، به راحتی اعتماد دیگران را نسبت به شما سلب می‌کند. در واقع این کار درستی نیست. زیرا ممکن است این کار شما، اطلاعاتی را که همکارتان تا روز جمعه نیاز داشت تا جلسه‌ی مهم شنبه را هدایت کند، در اختیار او قرار ندهد و یک بدقولی شما مشکلی جدی را به دنبال داشته باشد.

اگر شما اینگونه رفتار می‌کنید که “این را بگو ولی انجامش نده” روش مناسبی برای رها شدن از این موقعیت شغلی برای خود انتخاب نکرده‌اید. با این کار اول از همه، اعتبارتان آسیب خواهد دید، و ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا اعتمادی را که دیگران نسبت به شما از دست داده‌اند، دوباره به دست آورید. فکر نکنید که می‌توانید مدت زمان زیادی با این رفتار دوام بیاورید. مردم در مورد آن صحبت می‌کنند و شهرت شما در مورد صداقت و مورد اعتماد بودن زیر سوأل می‌رود. دیگر اینکه، کارکنانتان ممکن است از این رفتار شما تقلید کنند. ممکن است کارکنانتان شروع به دیر تحویل دادن پروژه‌ها کنند و یا در جلسات شرکت نکنند.

به تعهدات خود قبل از اینکه مسئولیت انجام آن‌ها را بر عهده بگیرید فکر کنید، سپس آن‌ها را قبول کنید، به همین دلیل است که به آن‌ها تعهدات می‌‌گوییم.

حرف‌های شما باید معنی‌دار باشد، یک معنی خوب(یعنی دیگران روی حرف شما حساب کنند). به خاطر داشته باشید که گرفتاری، دلیل موجه و قابل قبولی برای انجام ندادن کارها تا انتها نیست. کارکنانتان، پیگیر نبودن شما را به خاطر خواهند سپرد. زمانی که شما با مشکلات اجتناب‌ناپذیر و رنج‌آوری مواجه می‌شوید، فقط جلو بروید و هر چیزی را که گفته‌اید انجام دهید و در کار خود کوتاهی نکنید.

جزو آن دسته از مدیرانی نباشید که تصمیمات را به طور تصادفی اتخاذ می‌کنند. اگر تصمیمات خود را براساس آنچه به آن اعتقاد دارید، اتخاذ نمی‌کنید، به راحتی در چشم دیگران تغییر خواهید کرد و اعتبار خود را از دست خواهید داد.
@EMANekt