تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1396 
حقوق 
مشهد،دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
18.86 
سطح 1 
1396 
حوزوی 
حوزه علمیه خراسان 
18.60 
لیسانس 
1396 
فقه و حقوق 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
18.84